!
!
STIHL
0be8e1d3e0344de1ba03a51fcfcf683d[1]

STIHL Grondboor, voor BT 360, 200mm Ø

STIHL 44000004220
Voor BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121 - 695 mm lang. >Voor BT 360 - 700 mm lang.
STIHL
0be8e1d3e0344de1ba03a51fcfcf683d[1]

STIHL Grondboor, voor BT 360, 250mm Ø

STIHL 44000004225
Voor BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121 - 695 mm lang. >Voor BT 360 - 700 mm lang.
STIHL
0be8e1d3e0344de1ba03a51fcfcf683d[1]

STIHL Grondboor, voor BT 360, 280mm Ø

STIHL 44000004228
Voor BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121 - 695 mm lang. >Voor BT 360 - 700 mm lang.
STIHL
0be8e1d3e0344de1ba03a51fcfcf683d[1]

STIHL Grondboor, voor BT 360, 350mm Ø

STIHL 44000004235
Voor BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121 - 695 mm lang. >Voor BT 360 - 700 mm lang.
STIHL
5eca56cb5be84efd83e98d978a6a89a6[1]

STIHL Plantgatboor, verkruimelaar, 660mm

STIHL 44046801900
Voor BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121. 660 mm lang en voor BT 360, 870 mm lang.
STIHL
0be8e1d3e0344de1ba03a51fcfcf683d[1]

STIHL Grondboor, 40mm Ø

STIHL 44046802004
Voor BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121 - 695 mm lang. >Voor BT 360 - 700 mm lang.
STIHL
0be8e1d3e0344de1ba03a51fcfcf683d[1]

STIHL Grondboor, 60mm Ø

STIHL 44046802006
Voor BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121 - 695 mm lang. >Voor BT 360 - 700 mm lang.
STIHL
0be8e1d3e0344de1ba03a51fcfcf683d[1]

STIHL Grondboor, 90mm Ø

STIHL 44046802009
Voor BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121 - 695 mm lang. >Voor BT 360 - 700 mm lang.
STIHL
0be8e1d3e0344de1ba03a51fcfcf683d[1]

STIHL Grondboor, 120mm Ø

STIHL 44046802012
Voor BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121 - 695 mm lang. >Voor BT 360 - 700 mm lang.
STIHL
0be8e1d3e0344de1ba03a51fcfcf683d[1]

STIHL Grondboor, 150mm Ø

STIHL 44046802015
Voor BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121 - 695 mm lang. >Voor BT 360 - 700 mm lang.
STIHL
0be8e1d3e0344de1ba03a51fcfcf683d[1]

STIHL Grondboor, 200mm Ø

STIHL 44046802020
Voor BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121 - 695 mm lang. >Voor BT 360 - 700 mm lang.
STIHL
5eca56cb5be84efd83e98d978a6a89a6[1]

STIHL Plantgatboor, verkruimelaar, 870mm

STIHL 44400004200
Voor BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121. 660 mm lang en voor BT 360, 870 mm lang.
STIHL
3985557f0f354dcbaa4ca946a487efd5[1]

STIHL Plantenworm, 350mm

STIHL 44450004235
150 mm Ø voor BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121. 525 mm lang en 350 mm Ø voor BT 360, 420 mm lang,
STIHL

STIHL Schachtverlengstuk, 500mm

STIHL 44700004205
Voor BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121. 450 mm lang. Voor BT 360, 500 mm of 1000 mm lang.
STIHL

STIHL Schachtverlengstuk, 1000mm

STIHL 44700004210
Voor BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121. 450 mm lang. Voor BT 360, 500 mm of 1000 mm lang.